Parkovanie ŤZP

Držitelia preukazu "Ťažko zdravotne postihnutý" (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú modrý parkovací preukaz vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú v meste Topoľčany bezplatne, mimo rampových parkovísk na Nám.Ľ.Štúra, ul.ČSA a mimo pásma TO2, kde je hodinová sadzba pre nerezidentov 3€/hod. Zoznam parkovísk a tarifných zón sa nachádza v sekcii mapa.

Znenie všeobecného záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 7/2022, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 2/2021 o dočasnom parkovanímotorových vozidiel na vymedzenom území mesta Topoľčany NÁJDETE TU >>