Návštevnícke parkovanie

Na krátkodobé a návštevnícke parkovanie možno využiť parkoviská zabezpečené bez obslužným závorovým systémom s automatickou pokladňou, alebo parkovacími automatmi. Na parkoviskách s parkovacími automatmi je možné platiť v hotovosti, platobnou kartou, cez mobilnú aplikáciu ParkDots, alebo zaslaním SMS správy.


Držitelia preukazu "Ťažko zdravotne postihnutý" (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú modrý parkovací preukaz vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú v meste Topoľčany bezplatne, mimo rampových parkovísk na Nám.Ľ.Štúra, ul.ČSA a mimo pásma TO2, kde je hodinová sadzba pre nerezidentov 3€/hod. Zoznam parkovísk a tarifných zón sa nachádza v sekcii mapa.

NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE

TARIFNÉ PÁSMO: TO1, TO3AplikáciaSMSATM
1. hodina0,50 €0,50 €0,40 €
2. a ďalšia hodina0,50 €0,50 €0,50 €
TARIFNÉ PÁSMO: TO2AplikáciaSMSATM
1. hodina3,003,003,00
2. a ďalšia hodina3,003,003,00

SMS parkovanie

Vodiči parkujúci na parkoviskách bez organizovanej prevádzky (prostredníctvom parkovacích automatov) majú možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200 (spoločné pre všetkých operátorov). Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: 
TO1 (medzera) EČV (medzera) H
TO2 (medzera) EČV (medzera) H
TO3 (medzera) EČV (medzera) H

Vysvetlenie:
TO1, TO2, TO3 sú tarifné pásma.
EČV je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad TO123RD (spolu)
H je trvanie parkovania v hodinách, použitím celých čísel 1,2,3 - 11. Bez udania času parkovania sa automaticky uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.

Príklad:
TO1 TO123RD 1 (pošlete na číslo: 2200)

Zaplatíte za parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu - číslovku 1 nie je potrebné vpisovať do odosielanej SMS.