Ako to funguje?

Parkovacie karty

Parkovacie karty sú určené pre občanov, ktorí potrebujú parkovať dlhodobo, alebo pravidelne. Rezidentské karty - pre obyvateľov s trvalým pobytom v rámci mestskej parkovacej zóny a pre podnikateľov so sídlom/ miestom podnikania v mestskej parkovacej zóne.  Abonentské karty - pre občanov bez trvalého pobytu v Topoľčanoch. 

Mapa parkovania

Mapa parkovania zobrazuje jednotlivé parkovacie zóny regulovaného parkovania v meste Topoľčany, rozdelenie rezidencií s podrobnou legendou. Na mape tiež nájdete všetky platené parkoviská v Topoľčanoch určené na krátkodobé a návštevnícke parkovanie. 

Návštevnícke parkovanie

Na krátkodobé a návštevnícke parkovanie možno využiť parkoviská zabezpečené bez obslužným závorovým systémom s automatickou pokladňou, alebo parkovacími automatmi. Na parkoviskách s parkovacími automatmi je možné platiť v hotovosti, platobnou kartou, zaslaním SMS správy, alebo cez mobilnú aplikáciu ParkDots.

Prečo regulovať parkovanie?

Riešenie problémov s dopravou

Riadené parkovanie má pozitívny dopad na dopravu v meste. Zefektívnenie existujúcich parkovacích miest, riešenie nedostatku parkovacích miest, zabezpečenie plynulosti a prejazdnosti ciest. 

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Cieľom regulácie parkovania je zvýšenie bezpečnosti a pohodlia obyvateľov mesta. Chodcov, cyklistov, aj motoristov. Zvýšenie kvality verejných priestranstiev a atraktivity mesta.

Podpora alternatívnych spôsobov dopravy

Motivujme ľudí začať rozmýšľať inak - využívať MHD a alternatívne spôsoby dopravy ako všade inde v civilizovaných krajinách a mestách.