Cenník parkovania v meste Topoľčany

Držitelia preukazu "Ťažko zdravotne postihnutý" (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú parkovací preukaz vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú na miestach pre nich určených dopravnou značkou bezplatne. Vozidlo označené takýmto parkovacím preukazom je oslobodené od úhrady parkovného, avšak iba v čase, kedy slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu. Ostatní držitelia preukazu ŤZP (bez parkovacieho preukazu) nemajú nárok na zľavu z parkovného.

NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE

TARIFNÉ PÁSMO: TO1, TO3AplikáciaSMSATM
1. hodina0,50 €0,50 €0,40 €
2. a ďalšia hodina0,50 €0,50 €0,50 €
TARIFNÉ PÁSMO: TO2AplikáciaSMSATM
1. hodina3,00 €3,00 €3,00 €
2. a ďalšia hodina3,00 €3,00 €3,00 €

ABONENTSKÉ KARTY

CENNÍK ABONENTSKÝCH KARIET
Parkovacia karta na 1 mesiac30,00 €
Parkovacia karta 6 mesiacov170,00 €
Parkovacia karta 12 mesiacov330,00 €

Obyvateľ (fyzická osoba - nepodnikateľ) s trvalým pobytom v meste Topoľčany má nárok na poskytnutie zľavy 40% z ceny pri zakúpení parkovacej karty – abonent. 

CENNÍK ABONENTSKÝCH KARIET so zľavou 40%
Parkovacia karta na 1 mesiac18,00 €
Parkovacia karta 6 mesiacov102,00 €
Parkovacia karta 12 mesiacov198,00 €

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

RK - ObyvateľRK - Podnikateľ
1. na BJ/rok2. na BJ/rok3. na BJ/rok1. na SP/rok2. na SP/rok3. na SP/rok
10,00 €50,00 €150,00 €150,00 €220,00 €280,00 €

Vysvetlivky:
BJ = bytová jednotka
SP = sídlo podnikateľa

SERVISNÁ KARTA

SERVISNÁ KARTA
RK-S na 1 rok50,00 €/ rok

Servisná karta je určená pre organizácie, ktoré vykonávajú správu bytových domov, alebo inžinierskych sietí, tvoriacich kritickú infraštruktúru. 

REZIDENTSKÁ KARTA - návšteva RK-N

CENA REZIDENTSKEJ KARTY - návšteva RK-N
Jedno vozidlo na byt. jednotku na 1 deň1,00 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.