Cenník parkovania v meste Topoľčany

Prevádzkovateľ parkovísk má 72 hodín na spracovanie online žiadostí všetkých typov kariet.

Parkovacia karta nadobúda platnosť až po jej zaplatení.

Držitelia preukazu "Ťažko zdravotne postihnutý" (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú parkovací preukaz vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú na miestach pre nich určených dopravnou značkou bezplatne. Vozidlo označené takýmto parkovacím preukazom je oslobodené od úhrady parkovného, avšak iba v čase, kedy slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu. Ostatní držitelia preukazu ŤZP (bez parkovacieho preukazu) nemajú nárok na zľavu z parkovného.

NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE

TARIFNÉ PÁSMO: TO1, TO3AplikáciaSMSATM
1. hodina0,50 €0,50 €0,40 €
2. a ďalšia hodina0,50 €0,50 €0,50 €
TARIFNÉ PÁSMO: TO2AplikáciaSMSATM
1. hodina3,00 €3,00 €3,00 €
2. a ďalšia hodina3,00 €3,00 €3,00 €

ABONENTSKÉ KARTY

CENNÍK ABONENTSKÝCH KARIET
Parkovacia karta na 1 mesiac30,00 €
Parkovacia karta 6 mesiacov170,00 €
Parkovacia karta 12 mesiacov330,00 €

Obyvateľ (fyzická osoba - nepodnikateľ) s trvalým pobytom v meste Topoľčany má nárok na poskytnutie zľavy 40% z ceny pri zakúpení parkovacej karty – abonent. 

CENNÍK ABONENTSKÝCH KARIET so zľavou 40%
Parkovacia karta na 1 mesiac18,00 €
Parkovacia karta 6 mesiacov102,00 €
Parkovacia karta 12 mesiacov198,00 €

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

RK - ObyvateľRK - Podnikateľ
1. na BJ/rok2. na BJ/rok3. na BJ/rok1. na SP/rok2. na SP/rok3. na SP/rok
10,00 €50,00 €150,00 €150,00 €220,00 €280,00 €

Vysvetlivky:
BJ = bytová jednotka
SP = sídlo podnikateľa

SERVISNÁ KARTA

SERVISNÁ KARTA
RK-S na 1 rok50,00 €/ rok

Servisná karta je určená pre organizácie, ktoré vykonávajú správu bytových domov, alebo inžinierskych sietí, tvoriacich kritickú infraštruktúru. 

REZIDENTSKÁ KARTA - návšteva RK-N

CENA REZIDENTSKEJ KARTY - návšteva RK-N
Jedno vozidlo na byt. jednotku na 1 deň1,00 €

Čipová karta na parkoviská s organizovanou prevádzkou

Čipové karty je možné zakúpiť v kancelárii Správy parkovísk v Spoločenskom dome na Nám. Ľ. Štúra.

Čipové karty
Nákup10 €
Vrátenie nepoškodenej karty 8 €
Čipová karta mesačná 30 €
Čipová karta polročná 170 €
Čipová karta ročná 330 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.