Abonentské karty PK-A

Parkovacia karta – abonent môže byť vydaná na jedno EČV v prípade, ak žiadateľ nemá záväzky po splatnosti voči mestu Topoľčany. 

CENNÍK ABONENTSKÝCH KARIET
Parkovacia karta na 1 mesiac30,00 €
Parkovacia karta na 6 mesiacov170,00 €
Parkovacia karta na 12 mesiacov330,00 €

Obyvateľ (fyzická osoba - nepodnikateľ) s trvalým pobytom v meste Topoľčany má nárok na poskytnutie zľavy 40% z ceny pri zakúpení parkovacej karty – abonent. 

CENNÍK ABONENTSKÝCH KARIET so zľavou 40%
Parkovacia karta na 1 mesiac18,00
Parkovacia karta na 6 mesiacov102,00 €
Parkovacia karta na 12 mesiacov198,00