Najčastejšie
otázky

Odpovede na najčastejšie otázky k regulácii parkovania v Topoľčanoch. 

Prečo sa parkovanie v Topoľčanoch reguluje?

Úlohou parkovacej politiky je regulovať parkovanie a statickú dopravu.  Cieľom mestskej parkovacej politiky nie je iba vyberať poplatky, ale zabezpečiť občanom Topoľčian možnosť zvýhodneného parkovania v lokalite trvalého pobytu. To sa dá dosiahnuť jedine zavedením pravidiel, ktorých súčasťou je aj poplatok za parkovanie. Ďalším cieľom parkovacej politiky je zminimalizovať dĺžku parkovania návštevníkov v centre mesta a motivovať ich na používanie alternatívnej dopravy, ako je MHD, bicykel, kolobežka a iné. 

Ako si vybavím parkovaciu kartu?

Parkovaciu kartu je možné si vybaviť v kancelárii Správy parkovísk v budove Spoločenského domu na Nám. Ľ. Štúra 2357/2, alebo cez elektronický formulár v systéme ParkDots. V prípade rezidentských kariet je potrebné predložiť občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorého ste vlastníkom, resp. držiteľom. Viac informácií nájdete 
v časti Ako vybaviť.

Kde môžem nahlásiť nesprávne parkujúce vozidlo?

Priamo operačnému stredisku Mestskej polície na čísle 159. Na dodržiavanie pravidiel parkovania v parkovacích zónach určených zákonom o cestnej premávke  vrátane kontroly úhrady za parkovanie, dohliada  Mestská polícia. Príslušníci Mestskej polície sa kontrole venujú popri inej činnosti a sú vždy komunikatívni a pripravení na riešenie akýchkoľvek otázok.

Čo mám robiť, ak chcem zaplatiť za parkovné a nefunguje parkovací automat?

V prípade, že parkovací automat nefunguje, alebo ukazuje zlý dátum, poruchu prosím nahláste na linku 159. Zaplatiť za parkovné je možné aj formou SMS správy, alebo cez mobilnú aplikáciu ParkDots, poprípade cez web rozhranie.

Čo je to rezidenčné parkovanie?

Je to parkovanie, pri ktorom sú zvýhodnení obyvatelia s trvalým pobytom v Topoľčanoch, čoho súčasťou bude možnosť parkovania pre rezidentov 24 hodín denne. Nárok na rezidenčnú kartu bude mať majiteľ vozidla s trvalým pobytom v danej parkovacej zóne.

Musím platiť za parkovné aj keď zastavím iba na čas vykládky?

Správca parkovísk toleruje prvých 10 min na nastúpenie a vystúpenie osôb, popr. naloženie a vyloženie nákladu. 

Ako mám postupovať, ak nájdem na vozidle „papuču“?

Môže sa tak stať v dvoch prípadoch, a to, že ste za parkovanie riadne nezaplatili, alebo v prípade, že ste porušili zákon o cestnej premávke č. 8/2009. Najčastejšie tým, že ste zaparkovali tam, kde to zákon nedovoľuje. Určite sa nepokúšajte s autom odísť, pretože riskujete poškodenie vozidla či nehodu. Pre odstránenie „papuče“ určite kontaktujte Mestskú políciu na čísle 159, ktorá vám toto technické zabezpečovacie zariadenie odstráni.
 

Ako spoznám, že sa nachádzam v parkovacej zóne?

Tak, ako to určuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009, parkovacia zóna je vyznačená zvislým dopravným značením, pričom parkovať je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach. Rozdelenie parkovacích zón si môžete pozrieť na našej webovej stránke v sekcii Mapa parkovania.

Aké sú poplatky pre znevýhodnené skupiny, napr. seniori a ŤZP?

Občania, ktorí vlastnia platný EPP – európsky parkovací preukaz (modrý) môžu v Mestskej zóne zaparkovať bezplatne na miestach určených pre ŤZP. Seniori nemajú cenové zvýhodnenie.

Treba pri zmene EČV platiť poplatok za zmenu?

Zmena údajov na parkovacej karte je zdarma, pričom platia tie isté podmienky ako pri vydávaní karty.