Rezidentská karta – obyvateľ RK-O

Rezidentské karty - obyvateľ sú určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v rámci mestskej parkovacej zóny regulovaného parkovania v meste Topoľčany. Rezident musí byť zároveň vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada parkovaciu kartu vydať. 

Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorého je vlastníkom, resp. držiteľom. RK-O parkovaciu kartu je možné si vybaviť v kancelárii Správy parkovísk v budove Spoločenského domu na Nám. Ľ. Štúra 2357/2, alebo cez elektronický formulár v systéme ParkDots.

CENNÍK KARIET
Jedno vozidlo na byt. jednotku na rok10,00 €
Druhé vozidlo na byt. jednotku na rok50,00 €
Tretie vozidlo na byt. jednotku na rok150,00 €