Mapa mestskej parkovacej zóny Topoľčany

Rezidentské pásmo „A“

Krušovská, Bernolákova, S. Chalupku, Obchodná, 17. novembra, J. Wolkra, P. Mudroňa,  Sv. Cyrila a sv. Metoda, Škultétyho, Kpt. Jaroša, Tovarnícka, Tribečská, T. Vansovej, Železničiarska, dr. P. Adámyho, Streďanská

Rezidentské pásmo „B“

Bernolákova, J. Bottu, Kukučínova, Palárikova, Palkovičova, Šafárikova, J. Kráľa, Valentína Beniaka

Rezidentské pásmo „C“

F. Kráľa, Mieru

Zoznam parkovacích automatov v meste Topoľčany

Parkovisko na autobusovej stanici 2x
Parkovisko pri modrej poliklinike 1x
Bernolákova ulica 2x
Parkovisko zelený rínok 2x
Parkovisko ul 17. novembra pri ZUŠ 1x
Parkovisko pri plavárni a nadjazde 1x
ul. Cyrila a Metoda 1x

Po kliknutí na farebné pásmo sa vám otvorí legenda s popisom