Mapa mestskej parkovacej zóny Topoľčany

Rezidentské pásmo „A“

Krušovská, Bernolákova, S. Chalupku, Obchodná, J. Wolkra, P. Mudroňa, Tribečská, T. Vansovej, Železničiarska, dr. P. Adámyho, Streďanská 1790 ,Timravy

Rezidentské pásmo „B“

Bernolákova, J. Bottu, Kukučínova, Palárikova, Palkovičova, Šafárikova, J. Kráľa, Valentína Beniaka, Krušovská

Rezidentské pásmo „C“

F. Kráľa, Mieru

Abonentské pásmo

Zoznam parkovískP pri plavárni , P pod nadjazdom, P na autobusovej stanici, P pri modrej poliklinike, P na zelenom rínku ( oproti modráku ),  P za Mestským úradom, P na ul. 17 Novembra pri ZUŠ , všetky centrálne uličky označené značkou parkovanie ABONENT (ul. Sv. Cyrila a sv. Metoda, ul. 17. Novembra, ul. Kpt. Jaroša, ul. ul. Škultétyho, ul. J. Wolkra , ul. Bernoláková , rezidentské pásma B,C )

Zoznam parkovacích automatov v meste Topoľčany

  • Parkovisko na autobusovej stanici 2x parkomat
  • Parkovisko pri modrej poliklinike oproti AS 1x parkomat
  • Parkovisko zelený rínok oproti modráku 1x parkomat
  • Parkovisko pri plavárni a nadjazde 1x parkomat
  • ul 17. novembra pri ZUŠ 1x parkomat 
  • ul. Škultétyho za kultúrnym domom 1x parkomat
  • ul. Bernolákova ulica 1x parkomat
  • ul. J. Wolkra pri súde 1x parkomat

Mapa parkovacích automatov v meste

MAPA REZIDENČNÉHO a ABONENTSKÉHO parkovania
Po kliknutí na farebné pásmo sa vám otvorí legenda s popisom