Rezidentská karta – opatrovateľská služba RK-OS

RK-OS môže byť vydaná na základe žiadosti fyzickej osoby (opatrovateľ/opatrovateľka), ktorá pre poskytovateľa sociálnej služby zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Žiadateľ je povinný preukázať, že vykonáva opatrovateľskú službu pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Topoľčany. RK – OS je platná iba po dobu, počas ktorej osoba zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby. 

RK-OS parkovaciu kartu je možné si vybaviť v kancelárii Správy parkovísk v budove Spoločenského domu na Nám. Ľ. Štúra 2357/2, alebo cez elektronický formulár v systéme ParkDots.